Retourbeleid

Als uw aankoop onverhoopt niet bevalt en u de aankoop wilt retourneren, dan is ons retour- en teruggavebeleid van toepassing. Dat beleid omvat het volgende:

Bij verkoop van goederen via internet, postorder, telefonische verkoopacties en overige verkoopactiviteiten op afstand heeft de afnemer het recht de koop gedurende zeven werkdagen na ontvangst van de zaak – zonder opgaaf van reden – te ontbinden. De goederen zullen in dat geval op kosten van de afnemer aan GoKart worden geretourneerd. De afnemer is tevens verplicht de retour te zenden goederen tegen schade, verlies en diefstal te verzekeren voor de duur van de terugreis. GoKart zal na ontvangst van de retour gezonden goederen de koopprijs, eventueel verminderd met de niet door afnemer betaalde vervoerskosten, binnen 30 dagen na ontvangst aan afnemer restitueren.

Wilt u een product retourneren?
Voor het retourneren van producten of voor vragen of opmerkingen rondom ons retour- en teruggavebeleid kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen. Wij helpen u dan graag verder.